Hội đồng mục vụ

  • Địa chỉ: 173/2/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3894 0854
  • Năm thành lập: 1963 - 1990
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GXBC – BAN THƯỜNG VỤ
·         Anton Nguyễn Đức Sinh          - Chủ Tịch HĐMV
·         Giuse Nguyễn Trọng Kỳ          - Phó Nội Vụ
·         Phero Vũ Tiến Đạt        - Phó Ngoại Vụ
·         Maria Đào Thị Mỹ Lệ           - Thủ Quỉ
·         Phaolo Phạm Tín Thông          - Thư Kí
 
BAN MỤC VỤ KHU GIUSE
·         Giuse Nguyễn Văn Hãng          - Trưởng Khu
·         Phero Nguyễn Trung Hải         - Phó khu
·         Catarina Phạm Thị Xuân         - Phó Khu
·         Giuse Lê Thế Triều             - Thủ Quỉ
·         Anton Phạm Quốc Việt           - Thư Ký
·         Maria Trần Thị Kim Nga         - Xướng Kinh
 
BAN MỤC VỤ KHU FATIMA
·         Phero Trần Đăng Sỹ       - Trưởng Khu
·         Giuse Nguyễn Hải Ninh          - Phó khu
·         Gioan Bosco Nguyễn Thanh Cảnh - Phó Khu
·         Maria Nguyễn Thị Ngà Mỹ - Thủ Quỉ
·         Giuse Hoàng Ngạc               - Thư Ký
·         Maria Uông Thị Ngọt            - Xướng Kinh
 
BAN MỤC VỤ KHU PHAOLO
·         Giuse Nguyễn Minh Tuấn         - Trưởng Khu
·         Anton Nguyễn Thanh Long        - Phó khu
·         Giuse Phạm Thủy Hồ       - Phó Khu
·         Maria Trịnh Kiều Diễm Chi      - Thủ Quỉ
·         Gioan Bosco Phạm Đăng Toàn     - Thư Ký
·         Maria Nguyễn Thị Thảo          - Xướng Kinh
·         Maria Nguyễn Thị Bích Liễu     - Xướng Kinh