Giáo khu Phaolô

  • Địa chỉ: 173/2/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3894 0854
  • Năm thành lập: 1963 - 1990
·         Giuse Nguyễn Minh Tuấn          - Trưởng Khu
·         Anton Nguyễn Thanh Long        - Phó khu
·         Giuse Phạm Thủy Hồ                 - Phó Khu
·         Maria Trịnh Kiều Diễm Chi        - Thủ Quỉ
·         Gioan Bosco Phạm Đăng Toàn     - Thư Ký
·         Maria Nguyễn Thị Thảo            - Xướng Kinh
·         Maria Nguyễn Thị Bích Liễu     - Xướng Kinh.