Linh mục phục vụ

  • Địa chỉ: 173/2/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3894 0854
  • Năm thành lập: 1963 - 1990
Các linh mục vụ phục vụ giáo xứ Bến Cát (quá khứ và hiện tại)
1/ 1963 Cha Chánh xứ tiên khởi Cha Giuse Nguyễn Kế Phú.
2/ 1964 Cha Giuse Trần Văn Bình.
3/ Sau 1968 Cha Micae Hoàng Phú Bảo.
4/ 1973 Cha Phanxicôxaviê De Meulenaere Ngọc (Người Bỉ) SDB.
5/ 1976 Cha Marco Nguyễn Đức Huỳnh SDB .
6/ 2008 Cha Phêrô Phạm Văn Bộ.
7/ 2013 Cha Anrê Tô Quang Khánh .