Giáo khu Giuse

  • Địa chỉ: 173/2/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3894 0854
  • Năm thành lập: 1963 - 1990
·         Giuse Nguyễn Văn Hãng         - Trưởng Khu
·         Phero Nguyễn Trung Hải         - Phó khu
·         Catarina Phạm Thị Xuân         - Phó Khu
·         Giuse Lê Thế Triều                   - Thủ Quỉ
·         Anton Phạm Quốc Việt             - Thư Ký
.         Maria Trần Thị Kim Nga           - Xướng Kinh.