Lòng Chúa thương xót

  • Địa chỉ: 173/2/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3894 0854
  • Năm thành lập: 1963 - 1990
·         Maria Nguyẽn Thị Thảo                 - Hội trưởng
·         Maria Vũ Thị Mỵ Nương                 - Hội Phó
·         Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc        - Thủ_ Quỉ
.         Maria Trần Thị Tươi                        - Thư Ký