Ban thường vụ HĐGX

 • Địa chỉ: 2903 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8
 • Bổn mạng: Thánh Paul Trở lại
 • Điện thoại: 38501047
 • Năm thành lập: 1954 - 1992

BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

KHÓA 1 - KHÓA 4: Không rõ

KHÓA 5 (1983 - 1987)

 • Đại diện giáo xứ: Lương Văn Tuyên

KHÓA 6 (1987 - 1992)

 • Chánh trương: Lương Văn Tuyên
 • Phó trương: Phạm Văn Tính
 • Thư ký: Phạm Duy Hòa
 • Thủ quỹ và tuần: Nguyễn Văn Tuân

KHÓA 7 (1992 - 1997)

 • Chánh trương: Nguyễn Ngọc Viên
 • Phó trương: Ngô Quang Phức
 • Thư ký: Lê Tấn Khang
 • Thủ quỹ: Chu Văn Hiểm
 • Tuần kiểm: Trần Hữu Đức và Nguyễn Văn Nhân

KHÓA 8 (1997 - 2002)

 • Chánh trương: Chu Văn Hiểm
 • Phó trương: Phạm Văn Lục
 • Phó trương: Vũ Văn Cử
 • Thư ký: Nguyễn Văn Dĩnh
 • Thủ quỹ: Lê Tấn Khang

KHÓA 9 (2002 - 2007)

 • Chánh trương: Vinhsơn Vũ Văn Thanh
 • Phó trương: Giuse Vũ Văn Cử
 • Phó trương: Batôlômêô Nguyễn Văn Lâm
 • Thư ký: Gioan B. Vũ Minh Sơn
 • Thư ký: Phêrô Vũ Văn Khuê
 • Thủ quỹ: Gioan B. Nguyễn Văn Đông
 • Thủ quỹ: Giuse Trần Ngọc Loan

KHÓA 10 (2007 - nay)

 • Chủ tịch: VinhSơn Vũ Văn Thanh
 • Nguyên P. Chủ tịch: Giuse Vũ Văn Cử
 • P. Chủ tịch: Batôlômêô Nguyễn Văn Lâm
 • Thư ký: Gioan B. Vũ Minh Sơn
 • Thủ quỹ: Gioan B. Nguyễn Văn Đông
 • P. Thư ký: Phêrô Vũ Văn Khuê
 • P. Thủ quỹ: Giuse Trần Ngọc Loan
   

KHÓA 11 (2010 - 2014)

 • Chánh Trương: Giuse Vũ Viết Hùng
 • Phó Ngoại vụ: Phêrô Trương Duy Đức
 • Phó Nội vụ: Giuse Nguyễn Văn Soát
 • Tổng Thư Ký: Augustino Phan Thế Hùng
 • Thư Ký: Gioan B. Đổ Văn Gòn
 • Thủ quỹ: Giuse Trần Ngọc Loan
 • Thủ quỹ: Têrêsa Trần Thị Một