Giáo họ Đức Mẹ hồn xác lên trời

  • Địa chỉ: 2903 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8
  • Bổn mạng: Thánh Paul Trở lại
  • Điện thoại: 38501047
  • Năm thành lập: 1954 - 1992

GIÁO HỌ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

 

- Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ lên trời (15/08)

- Ban chấp hành khóa 11 (2010-2014):

  • Trùm chánh: Ông Phaolô Vũ Văn
  • Trùm phó: Ông Gioan B. Phạm Văn Xuân
  • Thư ký: Ông Giuse Phạm Cao Hoàng
  • Thủ quỹ: Ông Phaolô Vũ Văn Sơn