Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân

 • Địa chỉ: 2903 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8
 • Bổn mạng: Thánh Paul Trở lại
 • Điện thoại: 38501047
 • Năm thành lập: 1954 - 1992

GIA ĐÌNH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

 

- Năm thành lập: 1982

- Bổn mạng: Thánh Martinô (03/11)

- Mục đích:
Cầu nguyện chia sẻ giúp các bệnh nhân tìm lại được con đường tới Chúa, không chán nản, không thất vọng mỗi khi đau đớn. Tất cả mọi sự đau đớn xin dâng lên Thiên Chúa. Xin Chúa thêm sức để chu toàn hai tiếng “Xin vâng”.

- Ban Chấp Hành hiện tại

 • Trưởng: Giuse Maria Vũ Văn Cầm
 • Phó: Anna Maria Nguyễn Thị Bào
 • Thư ký: Antôn Maria Nguyễn Bình Minh
 • Thủ quỹ: Anna Maria Nguyễn Thị Bào

- Số lượng thành viên:
30 hội viên trong ban phục vụ bệnh nhân và 170 hội viên tài trợ (20 nam, 180 nữ).

- Giờ sinh hoạt/ họp hội: Giờ khấn hàng tuần sau Thánh Lễ ngày thứ tư.

- Hình thức sinh hoạt/ họp hội:

 • Thứ tư hàng tuần: xin lễ cầu nguyện cho các ân nhân, hội viên còn sống cũng như đã qua đời.
 • Họp thường niên về việc mừng lễ, rút kinh nghiệm những hoạt động trong năm.
 • Họp trước mùa chay để cắt ngắm sự thương khó cho các bệnh nhân.
 • Họp trước lễ Bổn Mạng, lấy danh sách các bệnh nhân trong Giáo hạt (không phân biệt lương giáo) để thăm viếng và tặng quà cho bệnh nhân.

- Các hoạt động khác:

 • Gia nhập dòng Gioan Thiên Chúa tại Hố Nai. Thành lập gia đình chăm sóc bệnh nhân liên xứ Sài Gòn.
 • Thăm viếng, dự tang lễ các hội viên qua đời thuộc các giáo xứ trong liên xứ mỗi xứ cử 2 người đại diện).
 • Mỗi năm họp liên xứ 2 lần (1 lần tại nhà dòng ngày 08/03 _Lễ Thánh Gioan Thiên Chúa và lần thứ 2 vào dịp giữa năm tại một giáo xứ nào đó đăng ký tổ chức).