Giáo họ Giuse

  • Địa chỉ: 2903 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8
  • Bổn mạng: Thánh Paul Trở lại
  • Điện thoại: 38501047
  • Năm thành lập: 1954 - 1992

GIÁO HỌ GIUSE

 

 - Bổn mạng: Lễ Thánh Giuse Thợ (01/05)

 - Ban chấp hành khóa 11 (2010-2014):

  • Trùm chánh: Ông Phanxico Xavie Phạm Quốc Hùng
  • Trùm phó: Ông Giuse Phạm Văn Đạt
  • Thư ký: Ông Giuse Trần Văn Liêu
  •  Thủ quỹ: Ông Giuse Phạm Đức Nghiệp