Giáo khu 4

  • Địa chỉ: 68 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 38515939
  • Năm thành lập: 1964-1970

GIÁO KHU 4:

Thánh Bổn mạng: Thánh A-Nê Lê Thị Thành (1781 - 1841)
Kính ngày: 12 tháng 07