Thánh lễ CUNG HIẾN BÀN THỜ & LÀM PHÉP NHÀ THỜ BÙI PHÁT | 15.03.2022 Tổng Giáo phận Sài Gòn