Th.V Giuse Phạm Văn Sơn có 1 bài được đăng tại TGPSAIGON.NET