SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ
1 Xóm Mới 5 15
2 Xóm Chiếu 0 13
3 Thủ Thiêm 1 17
4 Thủ Đức 16 12
5 Tân Sơn Nhì 8 18
6 Tân Định 8 11
7 Sài Gòn - Chợ Quán 10 19
8 Phú Thọ 9 15
9 Phú Nhuận 3 9
10 Hóc Môn 2 20
11 Gò Vấp 2 11
12 Gia Định 10 14
13 Chí Hoà 6 17
14 Bình An 3 13