SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ
1 Xóm Mới 14 15
2 Xóm Chiếu 1 13
3 Thủ Thiêm 2 17
4 Thủ Đức 21 12
5 Tân Sơn Nhì 11 18
6 Tân Định 8 11
7 Sài Gòn - Chợ Quán 14 19
8 Phú Thọ 12 15
9 Phú Nhuận 4 9
10 Hóc Môn 6 20
11 Gò Vấp 2 11
12 Gia Định 12 14
13 Chí Hoà 7 17
14 Bình An 5 13