SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ Bài đăng TGPSAIGON.NET
1 Xóm Mới 45 15 401
2 Xóm Chiếu 7 13 7
3 Thủ Thiêm 6 17 42
4 Thủ Đức 65 12 356
5 Tân Sơn Nhì 70 18 159
6 Tân Định 35 11 402
7 Sài Gòn - Chợ Quán 35 19 228
8 Phú Thọ 65 15 632
9 Phú Nhuận 11 9 23
10 Hóc Môn 19 20 62
11 Gò Vấp 26 11 46
12 Gia Định 19 14 1000
13 Chí Hoà 20 17 212
14 Bình An 14 13 16