SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ Bài đăng TGPSAIGON.NET
1 Xóm Mới 14 15 153
2 Xóm Chiếu 5 13 5
3 Thủ Thiêm 4 17 5
4 Thủ Đức 33 12 163
5 Tân Sơn Nhì 56 18 61
6 Tân Định 11 11 321
7 Sài Gòn - Chợ Quán 22 19 176
8 Phú Thọ 16 15 145
9 Phú Nhuận 7 9 4
10 Hóc Môn 9 20 32
11 Gò Vấp 4 11 11
12 Gia Định 14 14 856
13 Chí Hoà 13 17 182
14 Bình An 8 13 14