SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ Bài đăng TGPSAIGON.NET
1 Xóm Mới 46 15 405
2 Xóm Chiếu 7 13 7
3 Thủ Thiêm 6 17 46
4 Thủ Đức 65 12 357
5 Tân Sơn Nhì 70 18 168
6 Tân Định 35 11 407
7 Sài Gòn - Chợ Quán 35 19 228
8 Phú Thọ 65 15 649
9 Phú Nhuận 11 9 23
10 Hóc Môn 19 20 66
11 Gò Vấp 26 11 46
12 Gia Định 19 14 1006
13 Chí Hoà 20 17 214
14 Bình An 14 13 16