SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ Bài đăng TGPSAIGON.NET
1 Xóm Mới 58 15 308
2 Xóm Chiếu 7 13 7
3 Thủ Thiêm 6 17 38
4 Thủ Đức 64 12 282
5 Tân Sơn Nhì 68 18 101
6 Tân Định 37 11 361
7 Sài Gòn - Chợ Quán 35 19 215
8 Phú Thọ 64 15 231
9 Phú Nhuận 11 9 23
10 Hóc Môn 19 20 57
11 Gò Vấp 26 11 44
12 Gia Định 19 14 963
13 Chí Hoà 20 17 203
14 Bình An 14 13 16