SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ Bài đăng TGPSAIGON.NET
1 Xóm Mới 56 15 223
2 Xóm Chiếu 8 13 6
3 Thủ Thiêm 4 17 25
4 Thủ Đức 50 12 238
5 Tân Sơn Nhì 62 18 84
6 Tân Định 37 11 330
7 Sài Gòn - Chợ Quán 32 19 203
8 Phú Thọ 58 15 183
9 Phú Nhuận 11 9 22
10 Hóc Môn 16 20 45
11 Gò Vấp 24 11 34
12 Gia Định 17 14 894
13 Chí Hoà 20 17 189
14 Bình An 9 13 16