SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ Bài đăng TGPSAIGON.NET
1 Xóm Mới 47 15 409
2 Xóm Chiếu 17 13 7
3 Thủ Thiêm 6 17 49
4 Thủ Đức 65 12 358
5 Tân Sơn Nhì 70 18 171
6 Tân Định 35 11 411
7 Sài Gòn - Chợ Quán 38 19 231
8 Phú Thọ 62 15 683
9 Phú Nhuận 11 9 23
10 Hóc Môn 19 20 67
11 Gò Vấp 26 11 46
12 Gia Định 19 14 1014
13 Chí Hoà 20 17 217
14 Bình An 19 13 16