SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ Bài đăng TGPSAIGON.NET
1 Xóm Mới 14 15 143
2 Xóm Chiếu 5 13 5
3 Thủ Thiêm 4 17 5
4 Thủ Đức 33 12 162
5 Tân Sơn Nhì 43 18 41
6 Tân Định 11 11 311
7 Sài Gòn - Chợ Quán 22 19 165
8 Phú Thọ 16 15 100
9 Phú Nhuận 7 9 4
10 Hóc Môn 9 20 17
11 Gò Vấp 4 11 6
12 Gia Định 14 14 837
13 Chí Hoà 13 17 181
14 Bình An 8 13 13