SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ Bài đăng TGPSAIGON.NET
1 Xóm Mới 14 15 131
2 Xóm Chiếu 5 13 5
3 Thủ Thiêm 4 17 5
4 Thủ Đức 32 12 161
5 Tân Sơn Nhì 13 18 26
6 Tân Định 11 11 307
7 Sài Gòn - Chợ Quán 22 19 161
8 Phú Thọ 16 15 91
9 Phú Nhuận 7 9 4
10 Hóc Môn 9 20 17
11 Gò Vấp 4 11 6
12 Gia Định 14 14 825
13 Chí Hoà 13 17 180
14 Bình An 8 13 11