SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ Bài đăng TGPSAIGON.NET
1 Xóm Mới 45 15 400
2 Xóm Chiếu 7 13 7
3 Thủ Thiêm 6 17 41
4 Thủ Đức 65 12 356
5 Tân Sơn Nhì 70 18 158
6 Tân Định 35 11 401
7 Sài Gòn - Chợ Quán 35 19 227
8 Phú Thọ 65 15 629
9 Phú Nhuận 11 9 23
10 Hóc Môn 19 20 62
11 Gò Vấp 26 11 46
12 Gia Định 19 14 1000
13 Chí Hoà 20 17 214
14 Bình An 14 13 16