SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ Bài đăng TGPSAIGON.NET
1 Xóm Mới 14 15 152
2 Xóm Chiếu 5 13 5
3 Thủ Thiêm 4 17 5
4 Thủ Đức 33 12 163
5 Tân Sơn Nhì 53 18 61
6 Tân Định 11 11 320
7 Sài Gòn - Chợ Quán 22 19 173
8 Phú Thọ 16 15 133
9 Phú Nhuận 7 9 4
10 Hóc Môn 9 20 27
11 Gò Vấp 4 11 6
12 Gia Định 14 14 855
13 Chí Hoà 13 17 182
14 Bình An 8 13 14