SINH HOẠT MVTT GIÁO HẠT

# Tên giáo hạt Thành viên Giáo xứ Bài đăng TGPSAIGON.NET
1 Xóm Mới 56 15 252
2 Xóm Chiếu 8 13 7
3 Thủ Thiêm 5 17 30
4 Thủ Đức 50 12 266
5 Tân Sơn Nhì 63 18 96
6 Tân Định 36 11 355
7 Sài Gòn - Chợ Quán 32 19 210
8 Phú Thọ 58 15 207
9 Phú Nhuận 11 9 23
10 Hóc Môn 16 20 51
11 Gò Vấp 24 11 42
12 Gia Định 17 14 913
13 Chí Hoà 20 17 198
14 Bình An 9 13 16