Th.V Maria Phạm Thị Bạch Yến có 3 bài được đăng tại TGPSAIGON.NET