học viên Giuse Bùi Văn Chuyển có 1 bài được đăng tại TGPSAIGON.NET