Th.V Cecilia Nguyễn thị Thanh Thuý có 1 bài được đăng tại TGPSAIGON.NET