Th.V Giuse Giuse Đinh Văn Phượng có 1 bài được đăng tại TGPSAIGON.NET