Th.V Giuse Nguyễn Ngọc Tú có 1 bài được đăng tại TGPSAIGON.NET