Th.V Gioan Baotixita Nguyễn Đức Ký có 1 bài được đăng tại TGPSAIGON.NET