Kỷ yếu Giáo xứ Bình Hòa

  • Địa chỉ: 93/9 Nơ Trang Long, P.11, Q. Bình Thạnh
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3843 1861
  • Năm thành lập: 1949 - 1999