Kỷ yếu Giáo xứ Bình Thuận

  • Địa chỉ: 722 Tân Kỳ, Tân Quý, Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 3875 5212
  • Năm thành lập: 1966 - 1996