Kỷ yếu Giáo xứ Cần Giờ

  • Địa chỉ: 183/2 Miễu Nhì, Xã Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
  • Bổn mạng: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
  • Điện thoại: 3874 0261 - 3874 0660
  • Năm thành lập: