Kỷ yếu Giáo xứ Cầu Lớn

  • Địa chỉ: 1E, Đặng Công Bỉnh, Xuân Thới Sơn
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Phù Hộ
  • Điện thoại: 3713 9587
  • Năm thành lập: 2000 - 2003