Kỷ yếu Giáo xứ Chợ Cầu

  • Địa chỉ: 30/7 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3891 1578 - 2240 0357
  • Năm thành lập: 1869 - 1989