Kỷ yếu Giáo xứ Công Thành

  • Địa chỉ: 58 đường 27, P.Bình Trưng Tây, Q. 2
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 3742 1004
  • Năm thành lập: