Kỷ yếu Giáo xứ Đồng Hòa

  • Địa chỉ: Ấp Đồng Hòa, xã Long Hòa, H. Cần Giờ
  • Bổn mạng: Phaxicô Xaviê
  • Điện thoại: 3874 3038
  • Năm thành lập: 1969