Kỷ yếu Giáo xứ Đồng Tiến

  • Địa chỉ: 54 Thành Thái, P.12, Q. 10
  • Bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  • Điện thoại: 3862 1052 - 090 315 0844 (Cha Cao)
  • Năm thành lập: