Kỷ yếu Giáo xứ Hiển Linh

  • Địa chỉ: 19 đường 5, KP.2, Linh Trung, Q. Thủ Đức
  • Bổn mạng: Chúa Hiển Linh
  • Điện thoại: 3896 0349
  • Năm thành lập: 1976 - 1995