Kỷ yếu Giáo xứ Hy Vọng

  • Địa chỉ: 69 Phan Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3815 1700
  • Năm thành lập: 1995