Kỷ yếu Giáo xứ Khiết Tâm

  • Địa chỉ: 28 Long Hưng, P.7. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ
  • Điện thoại: 3864 3509
  • Năm thành lập: 1968 - 1981