Kỷ yếu Giáo xứ Lộc Hưng

  • Địa chỉ: 58/6 Chấn Hưng, P.6, Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 3970 1895
  • Năm thành lập: 1955 - 1963