Kỷ yếu Giáo xứ Long Đại

  • Địa chỉ: 282P Long Đại, P.Long Phước, Q. 9
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Trinh Vương
  • Điện thoại: 5448 9248
  • Năm thành lập: