Kỷ yếu Giáo xứ Long Thạnh Mỹ

  • Địa chỉ: 67 Phan Đạt Đức, Ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ, Q. 9
  • Bổn mạng: Chúa Giáng Sinh
  • Điện thoại: 3732 5055
  • Năm thành lập: