Kỷ yếu Giáo xứ Mai Khôi

  • Địa chỉ: 44 Tú Xương, P.7, Q. 3
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mai Khôi
  • Điện thoại: 3932 5738 - 3932 0360
  • Năm thành lập: 1975 - 1998