Kỷ yếu Giáo xứ Minh Đức

  • Địa chỉ: 10 đường 154, Ấp Cây Dầu, P.Tân Phú, Q. 9
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3896 5152
  • Năm thành lập: