Kỷ yếu Giáo xứ Mông Triệu

  • Địa chỉ: 11E Phạm Thế Hiển, Dạ Nam, Cầu chữ Y, P.3, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 38515871
  • Năm thành lập: 1994-1999