Kỷ yếu Giáo xứ Mông Triệu

  • Địa chỉ: 78 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 3514 1166
  • Năm thành lập: 1971 - 1995