Kỷ yếu Giáo xứ Mỹ Hòa

  • Địa chỉ: 136 KP.1, P.Bình Trưng Đông, Q. 2
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 3743 0808
  • Năm thành lập: