Kỷ yếu Giáo xứ Mỹ Hòa

  • Địa chỉ: 14/4A, đường Thương Mại 1, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn,
  • Bổn mạng: Thánh Giuse
  • Điện thoại:
  • Năm thành lập: 1999-2017