Kỷ yếu Giáo xứ Nam Hưng

  • Địa chỉ: 53/7 Thống Nhất 2, Tân Thới Nhì
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3713 1674
  • Năm thành lập: 1955 - 1974