Kỷ yếu Giáo xứ Nam Thái

  • Địa chỉ: 168/50 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 3845 1887
  • Năm thành lập: 1956 - 1994