Kỷ yếu Giáo xứ Nghĩa Hoà

  • Địa chỉ: 25/18 Nghĩa Hoà, P.6. Q Tân Bình
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3865 1679 - 3970 1435
  • Năm thành lập: 1954 - 1963