Kỷ yếu Giáo xứ Ninh Phát

  • Địa chỉ: 3A 62 Ấp 3, X. Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 3877 2158
  • Năm thành lập: 1956 - 1988