Kỷ yếu Giáo xứ Phát Diệm

  • Địa chỉ: 485 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 3845 3445 - 3990 4747
  • Năm thành lập: