Kỷ yếu Giáo xứ Phú Thọ Hòa

  • Địa chỉ: 39 Lương Trúc Đàm, P.Hiệp Tân, Q. Tân Phú
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3864 8076
  • Năm thành lập: 1965 - 1974