Kỷ yếu Giáo xứ Sao Mai

  • Địa chỉ: 130/54 Nghĩa Phát, P.7. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 3864 3353
  • Năm thành lập: 1955 - 1970