Kỷ yếu Giáo xứ Tân Dân

  • Địa chỉ: 8/23 Nguyễn Đình Khơi, P.4. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
  • Điện thoại: 2247 6289
  • Năm thành lập: 1972 - 1991