Kỷ yếu Giáo xứ Tân Đức

  • Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp ,P.Phước Bình, Q. 9
  • Bổn mạng: Thánh Gia Thất
  • Điện thoại: 3731 3783
  • Năm thành lập: