Kỷ yếu Giáo xứ Tân Hưng

  • Địa chỉ: 1C Khu phố I, P.Tân Thới Hiệp
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 3715 9971
  • Năm thành lập: 1954 - 1969